Saturday, 11 June 2016

Gol Bog blog.

Gol Bog blog.

4/144

Surah An-Nisa
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk (menyeksa) kamu? (144)